LEŚNE PRZEDSZKOLE

Mysikrólik


MISJA PRZEDSZKOLA


„Bezwarunkowa miłość wiąże się z tym, że niezależnie od tego co robią dzieci, zawsze mogą liczyć na zrozumienie z naszej strony” Agnieszka Stein
„Nie ma złej pogody jest tylko nieodpowiednie ubranie” Skandynawska maksyma
„Dzieci potrzebują rodziców jako przywódców stada, którzy pomogą im odnaleźć się w puszczy życia – dokładnie tak samo jak małe wilczki” („Rodzic jako przywódca stada” Jespera Juula)

Kontakt z naturą


Leśne przedszkola to powrót do przeszłości, kiedy to dzieci spędzały większą część dnia na świeżym powietrzu, w kontakcie z naturą.

W leśnym przedszkolu dzieci spędzają 80% czasu w ciągu roku bawiąc się i ucząc na świeżym powietrzu bez względu na porę roku.

Idei leśnych przedszkoli towarzyszy zasada, która mówi, że nie ma złej pogody, jest tylko nieodpowiednie ubranie. dlatego leśni przedszkolacy muszą mieć strój dopasowany do warunków atmosferycznych. Tym samym mogą przebywać na świeżym powietrzu także w porze deszczowej czy też zimą.

Relacja i komunikacja


Sposób komunikowania się oraz rola nauczyciela również odgrywają istotną rolę w leśnej codzienności. Komunikacja bazuje na założeniach Porozumienia bez Przemocy i oparta jest na uczuciach, potrzebach i empatii. Nauczyciel zaś pełni rolę przewodnika, charakteryzującego się proaktywnością, empatią, elastycznością oraz zorientowaniem na dialog i troskę. Nauczyciel to odpowiedzialny dorosły, jako "przywódca stada" proponuje liczne aktywności, ale zostawia również przestrzeń na własne, inicjowane przez dziecko gry i zabawy.

Swobodna zabawa


Wartością kluczową jest swobodna zabawa, którą jest najistotniejszą formą spędzania czasu, ponad zajęcia dodatkowe oraz zabawy aranżowane przez dorosłych.

Dzieci spędzają czas w grupach różnowiekowych ( 3 -7 lat). Jest to model rodzinny, w którym młodsze dzieci naśladują starsze, a starsze opiekują się młodszymi.

W plan dnia wpleciony jest element wędrówki w terenach zielonych.

Nauka poprzez zabawę, posiłki czy też odpoczynek organizowane są na świeżym powietrzu.

Podstawa programowa


Mysikrólik realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego MEN. Zajęcia organizowane są w oparciu o idee związane z outdoor education, pedagogiki przygody, edukacji międzykulturowej, edukacji ekologicznej, metody projektów, metody projektowanych okazji edukacyjnych, elementów pedagogiki Marii Montessori oraz pedagogiki waldorfskiej.

Doskonalenie sprawności fizycznej (poprzez zaspokajanie potrzeby ruchu w zróżnicowanym środowisku przyrodniczym) oraz stymulowanie twórczego myślenia i działania, poznawanie świata korzystając z wszystkich zmysłów. Kluczowym elementem jest uczenie się poprzez przeżywanie, doświadczanie.

Polski Instytut Przedszkoli Leśnych


Mysikrólik posiada certyfikat Polskiego Instytutu Przedszkoli Leśnych (PIPL). Realizujemy autorski, innowacyjny program dedykowany leśnym placówkom. To gwarancja, że przedszkole działa zgodnie z wytycznymi dot. programu, kadry, organizacji, realizuje koncepcję przedszkoli leśnych oraz wprowadziło standardy bezpieczeństwa PIPL.

Mysikrólik


Pracujemy w godzinach 8:00 – 16.30.

Mysikrólik jest dla dzieci od 3 do 7 lat, którymi opiekuje się dwóch wychowawców oraz dwie osoby do pomocy. Mysikrólik posiada bazę stacjonarna usytuowaną w Rogoźniku oraz bazę terenową – namiot sferyczny, który znajduje się w Wymysłowie. Zajęcia odbywają się w bazie terenowej.

Mysikrólik oferuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną, czyli w razie potrzeby wsparcie psychologa, logopedy, pedagoga specjalnego, fizjoterapeuty. Mysikrólik organizuje zajęcia w ramach orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Miesięczne czesne w roku szkolnym 2024/2025 wynosi 1 300,00 zł. Opłata wpisowa 850,00 zł

Mysikrólik jest prowadzony w duchu rodzicielstwa bliskości, NVC, Self-Reg. Zgodnie z założeniami leśnych przedszkoli, Mysikróliki spędzają czas na zewnątrz bawiąc się, ucząc, leżakując, jedząc, uprawiając sporty.

Mysikrólik realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego MEN
Mysikróliki uczą się angielskiego, mają zajęcia dodatkowe m.in., szachy, medytację i jogę, naukę języka śląskiego, zajęcia kulinarne, kurs kroju i szycia, jednak leśne przedszkole to przede wszystkim spontaniczny ruch i swobodna zabawa.
W ramach przedszkola działa Szkółka Narciarska Mysikrólik.

Pyszne, zdrowe posiłki, dostarczane są małym Mysikrólikom na zasadzie cateringu. Śniadanie 9.30, obiad 13.30, podwieczorek 15.30. Istnieje możliwość diety eliminacyjnej. Dzienna stawka żywieniowa w roku szkolnym 2023/2024 wynosi 16,00 zł.

Uważamy, że każde dziecko ma prawo wchodzić w nowe środowisko w bezpieczny dla niego i łagodny sposób. Dlatego w początkowym okresie będziemy spotykać się w ramach mini leśnej adaptacji.

Organem prowadzącym Mysikrólika jest Fundacja Czas na Las, organizacja pozarządowa, powołana z potrzeby serca i zmiany.